LÝ DO TRIỂN KHAI CRM CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

lý do triển khai CRM chưa phổ biến tại Việt nam

LÝ DO TRIỂN KHAI CRM CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM Trong bất kỳ thời kỳ nào khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công ty. Là một phần quan trọng không thể thiếu góp phần giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển trong thị trường. Khách hàng có thể […]

Lý Do Thất Bại Và Thành Công Khi Triển Khai CRM

tiêu chí lựa chọn crm phù hợp

Lý do thất bại của một dự án CRM? Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của một dự án CRM. Ngay từ đầu, không thể có được một bức tranh trung thực, đẩy đủ về khách hàng nếu thiếu sự truyền đạt, chia sẻ thông tin giữa những người, bộ phận trong […]