Làm thế nào để bạn quản lý khách hàng của bạn

Làm thế nào để quản lý khách hàng của bạn

Làm thế nào để bạn quản lý khách hàng của bạn? Không một khách hàng nào giống nhau. Không một phân khúc khách hàng nào giống nhau. Để ‘đối xử với các khách hàng khác nhau một cách khác nhau’ để tối đa hóa trải nghiệm của họ là cốt lõi của một chiến lược […]