Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CRM SuiteCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất thế giới hiện nay. Riêng đối với Việt Nam, giá của các giải pháp phần mềm CRM luôn là vấn đề hàng đầu cho các doanh nghiệp. Vì vậy SuiteCRM thật sự là giải pháp tốt không chỉ đối với công […]