Hệ thống crm trực tuyến

Hệ thống CRM trực tuyến - Tại sao bạn nên xem xét nó ?

Hệ thống CRM trực tuyến – Tại sao bạn nên xem xét nó? Có được một hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) trực tuyến có thể là một trong những quyết định quan trọng hơn mà bạn đưa ra cho doanh nghiệp của mình. Một hệ thống CRM tốt giúp bạn quản lý […]

Phần mềm crm online là gì?

phần mềm crm online

Phần mềm crm online là gì? CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, […]