CRM Là Gì?

CRM là gì

CRM Là Gì? Định nghĩa về CRM: CRM là gì?, CRM là từ viết tắt của từ gì,… CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên […]