Nghiệm Thu Dự Án CRM Của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PITALAND

Triển khai crm cho bất động sản pitaland

Nghiệm Thu Dự Án CRM Của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PITALAND   Ngày 1/08/2019 vừa qua LONGPHÁT CRM đã hoàn thành việc triển khai dự án CRM cho CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PITALAND và đưa vào sử dụng. Với tính năng quản lý LeadCard trong giải pháp CRM […]

Giải pháp crm cho ngành bất động sản

CRM for RealEstate

Giải pháp CRM Cho Ngành Bất Động Sản Ban đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bất động sản: Dữ liệu khách hàng lớn, lưu trong file Excel gây khó khăn cho việc tìm kiếm, trích lọc. Thông tin khách hàng bị trùng lặp, không đồng nhất giữa […]