Chi phí triển khai CRM là bao nhiêu?

Chi phí triển khai CRM là bao nhiêu

Chi phí triển khai CRM là bao nhiêu? Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của doanh nghiệp về triển khai CRM là chi phí. Thực tế việc xác định chi phí của một phần mềm CRM cả một vấn đề với nhiều doanh nghiệp. Có rất nhiều chi phí ẩn và […]