Tích hợp tổng đài ip call center vào crm

Tích hợp tổng đài ip call center vào crm

Giải pháp tích hợp tổng đài ip call center vào CRM 1/ Vấn đề mà doanh nghiệp bạn có thể đang gặp phải ? KHÔNG định danh được khách hàng đang gọi điện đến là ai ? ở đâu ? và đang làm gì? KHÔNG BIẾT được lịch sử giao dịch của khách hàng ( […]

Giải pháp CRM tích hợp website, landing page

Giải pháp crm tích hợp website, landing page

Giải pháp CRM tích hợp website, landing page 1/ Hiện trạng và khó khăn doanh nghiệp bạn có thể đang gặp phải ? 🔔 Không có công cụ hỗ trợ quản lý khách hàng tập trung từ kênh website. 🔔 Nhân viên bán hàng dễ tiếp cận trùng khách hàng của nhau. 🔔 Thu thập […]

Giải pháp CRM cho ngành vận chuyển – Logistics

Giải pháp CRM cho ngành vận chuyển - Logistics

Giải pháp CRM Cho Ngành Vận Chuyển – Logistics Hiện trạng các doanh nghiệp trong ngành vận chuyển đang gặp phải: Không có phần mềm hỗ trợ công tác quản lý khách hàng. Dễ tiếp cận trùng khách hàng của nhau. Việc báo cáo công việc cuối mỗi ngày của NVBH mất thời gian. Các […]

Giải pháp crm cho ngành bất động sản

CRM for RealEstate

Giải phápCRM Cho Ngành Bất Động Sản Ban đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bất động sản: Dữ liệu khách hàng lớn, lưu trong file Excel gây khó khăn cho việc tìm kiếm, trích lọc. Thông tin khách hàng bị trùng lặp, không đồng nhất giữa các […]

Giải pháp CRM cho ngành thương mại dịch vụ

CRM cho ngành thương mại, dịch vụ

Giải pháp CRM cho ngành thương mại, dịch vụ Những vấn đề khó khăn có thể bạn gặp phải trong việc quản lý khách hàng của mình: 🔔 Không có phần mềm hỗ trợ công tác quản lý khách hàng. 🔔 Dễ tiếp cận trùng khách hàng của nhau. 🔔 Việc báo cáo công việc […]

Giải pháp quản lý gara ô tô

phần mềm quản lý gara ô tô

Giải pháp phần mềm quản lý gara ô tô Bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý gara ô tô của mình: Không kiểm soát được tình hình kinh doanh tức thời Tốn nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin và hồ sơ khách hàng Tốn nhiều thời gian và […]

Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Online – KDOL

Phần Mềm Quản Lý Kinh Doanh Online – KDOL Bạn Đang Gặp Khó Khăn Trong Vấn Đề Quản Lý Và Xuất Hàng Cho Khách Hàng Của Mình ? Không quản lý và lưu trữ được thông tin khách hàng của mình. Không quản lý được giá bán cho đại lý hoặc bán lẻ ( Mặt […]

Phần Mềm Quản Lý Báo Giá

Bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý và tạo báo giá cho khách hàng: Không kiểm soát được tình hình kinh doanh tức thời Tốn nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin và hồ sơ khách hàng Tốn nhiều thời gian và giấy tờ để ghi chép Nhân viên […]