Tích hợp CRM với chiến lược truyền thông mạng xã hội. Tại sao không?

Tích hợp CRM với chiến lược truyền thông mạng xã hội. Tại sao không? Trong quá khứ, dịch vụ khách hàng là một vấn đề gây không ít đau đầu cho các nhà quản lý. Ngày nay, các kênh truyền thông mới như chatbot. Các công ty khởi nghiệp đang hỗ trợ các doanh nghiệp … Đọc tiếp Tích hợp CRM với chiến lược truyền thông mạng xã hội. Tại sao không?