Thương hiệu lớn đã ứng dụng thành công CRM như thế nào?

Thương hiệu lớn đã ứng dụng thành công CRM như thế nào? (phần 1)

Thương hiệu lớn đã ứng dụng thành công CRM như thế nào? Tesco ứng dụng phần mềm CRM Thành công của Tesco, trong ngành bán lẻ một phần một phần nhờ vào sự sáng tạo hệ thống CRM của họ và triển khai đáp ứng những insight của khách hàng thu được từ hệ thống […]