SMS Brandname | Tin Nhắn Thương Hiệu Là Gì?

SMS Brand Name là gì

SMS Brandname | Tin Nhắn Thương Hiệu Là Gì? SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn SMS mà khi thuê bao nhận được thì phần người gửi sẽ được thay thế bằng tên thương hiệu của Doanh nghiệp (ví dụ: LONG PHAT CRM ,South Telecom, VienThong MN….). Dịch vụ SMS Brandname cho phép Doanh nghiệp truyền thông chủ động […]

Tích Hợp SMS BRANDNAME Với Phần Mềm CRM

Tích Hợp SMS BRANDNAME Với Phần Mềm SuiteCRM LỢI ÍCH CỦA VIỆC TÍCH HỢP SMS BrandName Với Phần Mềm SuiteCRM Việc tích hợp này giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc khách hàng của mình (chỉ sử dụng 1 phần mềm duy nhất mà không cần qua nhiều hệ thống khác). Theo dõi […]