Những mẹo để sử dụng CRM hiệu quả hơn

Những mẹo để sử dụng CRM hiệu quả hơn

Những mẹo sử dụng CRM hiệu quả hơn Đối với các doanh nghiệp nhỏ, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng có thể là phao cứu sinh. Chương trình này giúp các doanh nhân theo dõi dữ liệu quan trọng. Chẳng hạn như cách tương tác với khách hàng và đối tượng tiếp cận. […]