Giải pháp CRM cho ngành vận chuyển – Logistics

Giải pháp CRM cho ngành vận chuyển - Logistics

Giải pháp CRM Cho Ngành Vận Chuyển – Logistics Hiện trạng các doanh nghiệp trong ngành vận chuyển đang gặp phải: Không có phần mềm hỗ trợ công tác quản lý khách hàng. Dễ tiếp cận trùng khách hàng của nhau. Việc báo cáo công việc cuối mỗi ngày của NVBH mất thời gian. Các […]