đồng bộ crm với outlook

Đồng Bộ Email Giao Dịch Của Khách Hàng Với Phần Mềm CRM Điểm hạn chế của chức năng gởi email cá nhân (email giao dịch của nhân viên với khách hàng) trên phần mềm SuiteCRM là chức năng này sử dụng cơ chế IMAP thay vì POP như các công cụ gởi email chuyên nghiệp khác (ví dụ Outlook, Gmail,…). […]