Xây Dựng Hệ Thống Contact Center

Xây dựng hệ thống ip callcenter

Xây Dựng Hệ Thống Contact Center Khái niệm Trung tâm chăm sóc khách hàng (hệ thống Contact Center) ngày càng được nhắc đến nhiều. Ở Việt Nam, dịch vụ này có bước phát triển đột biến theo sự phát triển của hạ tầng và các dịch vụ viễn thông, nhu cầu về các trung tâm chăm […]

Contact Center và Các Giải Pháp

giải pháp contact center và crm

Contact Center và Các Giải Pháp Ngày nay chúng ta đã thấy được những ưu điểm và lợi ích của trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center) không chỉ đối với khách hàng mà còn với các doanh nghiệp. Và để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp có thể […]