0911.536.678

Tính năng phần mềm crm chuyên sâu cho bất động sản – LONGPHAT

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CRM cHUYÊN SÂU CHO BẤT ĐỘNG SẢN LONG PHÁT 1/ LEADCARD – QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG …

Xem chi tiết >>
Phần mềm CRMOnline

Tính năng phần mềm crm LONGPHAT

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CRM LONG PHÁT 1) LEADCARD – QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ALL IN ONE Qui trình bán …

Xem chi tiết >>
Hướng dẫn cấu hình email cá nhân vào suitecrm

Hướng dẫn cấu hình email cá nhân vào suitecrm

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH EMAIL CÁ NHÂN VÀO SUITECRM Khi sử dụng phần mềm CRM miễn phí trên mã nguồn mở SuiteCRM, người dùng cũng …

Xem chi tiết >>
Hướng dẫn import khách hàng tiềm năng

Hướng dẫn import khách hàng tiềm năng

HƯỚNG DẪN IMPORT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Hướng dẫn import lead ( khách hàng tiềm năng ) từ file excel vào hệ thống suitecrm. Bước …

Xem chi tiết >>
Tài liệu giới thiệu suitecrm

Tài liệu giới thiệu suitecrm

Tài liệu giới thiệu suitecrm | LONGPHAT CRM SuiteCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất thế giới hiện nay. Riêng đối …

Xem chi tiết >>
Phểu thu thập khách hàng tiềm năng

Dowload SuiteCRM Last Version

Download

Xem chi tiết >>
Marketing Automation và sự khác biệt

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM 1/ Server (máy chủ): Nơi cài đặt phần mềm suitecrm và cơ sở dữ liệu Platform Linux, Unix, …

Xem chi tiết >>
Teamviewer

Teamviewer 6 – Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Từ Xa

Download

Xem chi tiết >>
UltraViewer

Ultraview – Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Từ Xa

Download

Xem chi tiết >>