LONG PHÁT CRM Tuyển Dụng Vị Trí Lập Trình Viên PHP

Long phát crm tuyển dụng lập trình viên php

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, LONGPHAT CRM đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP Số lượng: 10  Mô tả công việc: Tham gia phát triển các sản phẩm / dự án của công ty Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự […]

LONG PHAT CRM Tuyển Dụng Vị Trí THỰC TẬP Lập Trình Viên PHP

Long phát crm tuyển dụng thực tập lập trình viên php

LONG PHAT CRM Tuyển Dụng Vị Trí THỰC TẬP Lập Trình Viên PHP Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, LONGPHAT CRM cần tuyển Vị trí lập trình viên PHP (THỰC TẬP) Số lượng: 05  Mô tả công việc: Tham gia phát triển các sản phẩm / dự án của công ty Phân tích yêu cầu, thiết kế […]

LONGPHAT CRM Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm

Long phát crm tuyển dụng nhân viên kinh doanh

LONGPHAT CRM Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, LONGPHAT CRM cần tuyển Vị trí nhân viên kinh doanh phần mềm Số lượng: 10 Mô tả công việc: Bán phần mềm CRM  cho các doanh nghiệp tại VN Lập kế hoạch công việc hằng ngày, hằng […]